คัดลอกข้อมูลสำเร็จ
สวัสดีคุณ {{obj_seller.emp_name}} [ GURU]
โปรแกรม Confirm ลูกค้ารับสินค้า เพิ่มสินค้าด้วยใบจอง

เลือกรูปแบบการขาย

{{item.sale_type_name}}

ระบุข้อมูลลูกค้า

แก้ไขที่อยู่
ดำเนินการต่อ
{{item.category_name}}
{{item.category_name}}
Home /

{{main_category.category_name}}

{{item.sub_category_name}}

{{getCategory}}

ไม่พบข้อมูลสินค้า
Home / {{main_category.category_name}}
Clear All

บันทึกใบจองสำเร็จ

เลขที่ใบจอง {{showComplete.orderbook}}
แคชเชียร์ {{showComplete.cashier_no}}
ตะกร้าสินค้า
{{item}}
รูปแบบการขาย {{showComplete.booking_type}}
ข้อมูลลูกค้า {{showComplete.custel}} {{showComplete.cusname}}
บริการเพิ่มเติม
ขายโดย GURU
ส่ง Trantech {{showComplete.address}}
มูลค่ารวม ฿{{numeral(showComplete.total).format('0,0.00')}}
*คำแนะนำผู้ขาย
- {{item.text}}